4 Adar – Rabin Leib Sarah

r.

 

 

Dzień 4 miesiąca Adar jest dniem jorcait (rocznica śmierci)  Rabina Lejb'a Sarah (1730 - 1791). Był uczeniem Rabina Izraela Baal Szem Tow’a - założyciela chsydyzmu. Rabin Lejb Sarach był jednym z "ukrytym cadyków”, całe swoje dorosłe życie spędził wędrując z miejsca na miejsce, gromadząc pieniądze na wykup uwięzionych Żydów i na wsparcie innych "ukrytych cadyków”.