12 Nisan

r.

Ezra wraz ze swoimi sprzymierzeńcami wyruszają z Babilonu (rok 348 p.n.e.).

W rok po wybudowaniu drugiej Świątyni w Jerozolimie, Ezra zwołał wielu ze społeczności żydowskiej, którzy wciąż pozostawali w Babilonie i rozpoczął podróż do Ziemi Izraela. Chociaż właściwie wcześniej do takiej wyprawy szykował się jego nauczyciel, Baruch ben Neriah, jednak był zbyt słaby, aby wyruszyć w wyczerpującą podróż. Ezra nie zdecydował się na wyjście z Babilonu i opuszczenie swojego nauczyciela aż do jego śmierci. 

Ezra był głową Sanhedrynu, z którego pozostali członkowie udali się w podróż razem z nim.

Dwunastego dnia miesiąca Nisan Ezra wyruszył z brzegu rzeki Ahawy - miejsca początku długiej podróży do Ziemi Izraela, która potrwa prawie pięć miesięcy.

(Ilustarcja: "Powrót z wygnania" przedstawia ten drzeworyt dla Die Bibel in Bildern, 1860, autorstwa Juliusa Schnorra von Carolsfeld.)