25 Kislew – Miszkan

r.

Zakończenie kompletacji wyposażenia Miszkanu (1312 p.n.e.)
Naczynia, gobeliny, fragmenty ścian i inne elementy Miszkanu (przenośnego sanktuarium lub „Przybytku” zbudowanego pod kierunkiem Mojżesza, gdzie Szechina - B-ska Obecność przebywała podczas wędrówek Izraelitów przez pustynię) - całe wyposażenie zostało skompletowane 25 dnia Kislew roku 2449 od stworzenia (1312 p.n.e). Miszkan został jednak całkowicie zmontowany dopiero 3 miesiące później, kiedy to, począwszy od 25 Adar tego roku, był codziennie wznoszony i demontowany przez 7-dniowy okres „szkolenia” przed poświęceniem 1 dnia miesiąca Nissan. Nasi mędrcy mówią nam, że dzień 25 Kislew  został upamiętniony dopiero 12 wieków później, kiedy Machabeusze poświęcili Świętą Świątynię dnia Kislew 25, 3622 (139 p.n.e. - patrz historie Chanuki).