25 Kislew – Cud Chanukowy

r.
Cud chanukowy zdarzył się w roku 139 p.n.e.
25 Kislew roku 3622 od stworzenia Machabeusze wyzwolili Świątynię w Jerozolimie, po pokonaniu znacznie liczniejszego i potężniejszego wojska armii syryjsko-greckiego króla Antiocha IV, który próbował siłą wykorzenić wierzenia i praktyki judaizmu ludu Izraela. Zwycięscy Żydzi naprawili, oczyścili i ponownie poświęcili Świątynię, by tam pełnić służbę B-gu. Ale cała koszerna oliwa Świątyni została splugawiona przez pogańskich najeźdźców; kiedy Żydzi próbowali zapalić świątynną menorę, znaleźli tylko jeden mały dzbanek rytualnie czystej oliwy z oliwek. W cudowny sposób jednodniowy zapas palił się przez osiem dni, aż udało się uzyskać nową, czystą oliwę. Właśnie dla upamiętnienia tego cudownego zdarzenia mędrcy ustanowili 8-dniowe święto Chanuka, podczas którego co noc zapalane są świeczki, aby przypomnieć i rozgłosić cud.
(Ilustracja: Chabad.org)