16 Cheszwan

r.

Rabin Szolom DowBer z Lubawicz opuszcza miasto Lubawicz (1915)
Wraz z nadejściem armii niemieckiej podczas I wojny światowej R. Szolom DowBer i jego rodzina wyjechali z miasteczka Lubawicz, położonego w dzisiejszej Rosji w pobliżu granicy z Białorusią, do miasta Rostów. Lubawicz był siedzibą ruchu Chabad przez 102 lata, począwszy od osiedlenia się tam w 1813 r. R. DovBera, drugiego Chabad Rebe