1 Cheszwan – Pierwsza Świątynia

r.

Ukończono budowę Świątyni (827 p.n.e.)
Dnia 1 MarCheszwan roku 827 p.n.e. Świątynia, której budowa zainicjowana przez Króla Salomona zajęła siedem lat, została ukończona* (Ks.Królów 1, 6:38),
Poświęcenie Świątyni zostało jednak przesunięte na miesiąc Tiszrei następnego roku.
Pierwsza Świątynia była centralnym punktem duchowego, żydowskiego życia kraju przez 410 lat, aż do jej zniszczenia przez Babilończyków w 423 roku p.n.e.
* Istnieją też opinię, że data 1 Cheszwan nie jest dokładną datą.

Świątynia - Bes Hamikdosz.
Konstrukcja
W czwartym roku swego panowania Król Salomon podjął się budowy Świątyni.
Minęło czterysta osiemdziesiąt lat, odkąd Żydzi opuścili Egipt i postawili Przybytek na pustyni.
Dawid był Królem wojowników. Całe jego życie było zajęte wojnami wyzwoleńczymi, aż do całkowitego wyzwolenia granic Erec Israel, rozciągających się od Eufratu na północnym wschodzie do granicy afrykańskiej na południu. Chociaż Dawid zaplanował wzniesienie domu dla B-ga w Jerozolimie, jego synowi pozostało wykonanie planu.
Za panowania Salomona nastał pokój, nie było wojen. Między nim a Hiramem, królem Tyru, była ścisła przyjaźń. Salomon mógł swobodnie rozpocząć święte dzieło budowy Świątyni. Miejsce to zostało wybrane na szczycie góry Moria, gdzie Abraham udowodnił kiedyś swoją gotowość do ofiarowania swego ukochanego syna w posłuszeństwie Najwyższemu, i gdzie anioł B-ga powstrzymał zarazę i pojawił się przed Dawidem na klepisku Arauny.
Dziesiątki tysięcy ludzi były potrzebne do wykonania wielu zadań wymaganych do przedsięwzięcia o tak gigantycznych rozmiarach. Mężczyzn wysłano do Libanu, aby ścinali cedry. Kamienie ciosano w pobliżu kamieniołomów. W dolinie Jordanu odlano brąz. Z Tyru sprowadzono rzemieślników, którzy pomogli udoskonalić pracę. Statki wypływają na wschód i na zachód, aby przywieźć najlepsze materiały do ​​ozdoby Domu B-ga.
Przez siedem lat trwała ciężka praca.
Świątynia powstała jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Na miejscu nie było słychać żadnego młotka ani żadnego żelaznego narzędzia, gdyż żelazo jest pamiątką po mieczu, symbolu walki i rozlewu krwi. Kamienie zostały przycięte do wymaganego kształtu w ich kamieniołomach, a następnie przewiezione do Moriah, gdzie zostały połączone.