Dziesięć prób Abrahama

r.
Istnieje kilka szkół myślenia na ten temat, jakie to były próby zesłane Haszem. Na przykład, bazujące na opisach midraszowych jak m.in. Midrasz Tehilim, Pirkei d'Rabbi Eliezer i in.
Listę dziesięciu prób Abrahama, zesłanych przez B-ga, sporządził również Majmonides / Ramabam. Wyróżnia tę listę to, że wszystkie są opisane w Torze.
Majmonides wymienia je w następujący sposób:
1. B-g każe mu opuścić swoją ojczyznę, aby być obcym w ziemi Kanaan (Bereszit, 12:1)
2. Zaraz po przybyciu do Ziemi Obiecanej napotyka głód.(Bereszit,, 12:10)
3. Egipcjanie uprowadzają jego ukochaną żonę Sarę do pałacu faraona. (Bereszit,12:15)
4. Abraham staje w obliczu nadzwyczajnych szans w bitwie czterech i pięciu królów. (Bereszit,14:14)
5. Poślubia Hagar po tym, jak nie mógł mieć dzieci z Sarą. (Bereszit, 16:3)
6. B-g nakazuje mu się obrzezać w podeszłym wieku. (Bereszit, 17:24)
7. Król Geraru chwyta Sarę, zamierzając ją uprowadzić do siebie. (Bereszit,, 20:2)
8. B-g nakazuje mu odesłać Hagar po urodzeniu dziecka, zgodnie z życzeniem Sary. (Bereszit,, 21:12)
9. Rozłąka z synem Iszmaelem (Bereszit,, j.w.)
10. B-g każe mu poświęcić swojego syna Jicchaka jako ofiarę całopalną. (Bereszit, 22:2)
(22:1-2) .....A po tych wydarzeniach B-g wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: „Abrahamie!” A on powiedział: „Oto jestem!” I powiedział: „Proszę, weź swojego syna, jedynego, którego kochasz, Jicchaka; idźcie do ziemi Moria i tam złóż go na ofiarę całopalną na jednej z gór, którą ci wskażę...”.