13 Aw

r.
13 Aw - Jorcajt Rabina Nassana Nata Schapiro - Szapiro Rabi Nassana Nata Szapiro był świętym uczonym, biegłym zarówno w Talmudzie, jak i Kabbale. Pełnił funkcję Naczelnego Rabina Krakowa, jest autorem wielu opracowań oraz kabbalistycznego komentarza do Tory Megaleh Amukos. Urodził się w 1585 roku. Zmarł 20 lipca = 13 Aw 1633 roku. Rabi Szapiro pochodził z rabinicznej rodziny, której pochodzenie sięgało Rasziego, znanego francuskiego komentatora z XI wieku. Został nazwany na cześć swojego dziadka Natana Naty Szapiry, który był Rabinem w Grodnie i autorem Mewo Szearim (1575) i Imrei Sefer (1597). Jego ojcem był Solomon Szapiro. Rabi Szapiro miał siedmioro dzieci, trzech synów i cztery córki. Pełniąc funkcję Naczelnego Rabina Krakowa, Szapira zrezygnował ze swojego wynagrodzenia. Był wielkim Cadykiem Został pochowany na Starym Cmentarzu Żydowskim na Kazimierzu w Krakowie.