13 Aw

r.

13 Aw - Jorcajt Rabina Nassana Nata Schapiro - Szapiro

Rabi Nassan Nata Szapiro był wielkim cadykiem, uczonym, biegłym zarówno w Talmudzie, jak i Kabbale.

Pełnił funkcję Naczelnego Rabina Krakowa, jest autorem wielu opracowań oraz kabbalistycznego komentarza do Tory Megaleh Amukos.

Urodził się w 1585 roku. Zmarł 20 lipca = 13 Aw 1633 roku.

Rabi Szapiro pochodził z rabinicznej rodziny spokrewnionej z Raszim, znanym francuskim komentatorem z XI wieku.
Został nazwany na cześć swojego dziadka Natana Naty Szapiry, który był Rabinem w Grodnie i autorem Mewo Szearim (1575) i Imrei Sefer (1597).
Jego ojcem był Solomon Szapiro.
Rabi Szapiro miał siedmioro dzieci, trzech synów i cztery córki. Pełniąc funkcję Naczelnego Rabina Krakowa, Szapira zrezygnował ze swojego wynagrodzenia.
Był wielkim Cadykiem
Został pochowany na Starym Cmentarzu Żydowskim na Kazimierzu w Krakowie.