14 Aw

r.

Rabin Schneur Zalman zamieszkał w miasteczku Lady (1801).
Pierwszy Rebbe Chabadu, B"P Rabin Schneur Zalman (znany jako Alter Rebbe), służył jako kaznodzieja w mieście Łożna (obecnie Białoruś) od 1783 do 1801 roku.
W 1801 roku Rabin Schneur Zalman został uwięziony za po raz drugi w Petersburgu z powodu fałszywych zarzutów sfabrykowanych przez jego wrogów. Po zwolnieniu przeniósł się do miasteczka Lady (również na Białorusi), gdzie nadal prowadził działalność na rzecz ludności żydowskiej, nauczał chasydyzmu, filozofii Chabadu. Mieszkał w Ladach do 1812 roku, kiedy on i jego rodzina uciekli na wschód przed nadchodzącą armią Napoleona.
Syn Rabina Schneura Zalmana, Rabin DowBer - ówczesny lider Ruchu Chabad w 1814 r. przeniósł siedzibę Chabadu do miasteczka Lubawicz (w Rosji niedaleko granicy z Białorusią). Pozostała tam przez ponad 100 lat, aż do 1915 r., kiedy to Piąty Rebbe, Rabin Szołom DowBer, był zmuszony wyjechać z Lubawicz do Rostowa w obliczu nacierającej armii niemieckiej podczas I wojny światowej.