2 Adar (2)

r.
Trzęsienie ziemi ratuje rzymskich Żydów przed przymusową konwersją (1430) Kościół i rząd Rzymu wydały wspólny dekret, który ustanawiał dzień  6 marca 1430 r (to była środa), dniem, w którym wszyscy Żydzi rzymscy musieli przejść na chrześciaństwo. Sprzeciwiającym się groziła kara śmierci. Tego dnia - 6 marca 1430 roku - 2 Adar II 5190 - wielkie trzęsienie ziemi nawiedziło Rzym i wielu arcybiskupów i księży, którzy wymyślili dekret, zostało zabitych.  Po trzęsieniu ziemi papież Martin V unieważnił dekret.