13 Nissan

r.

Obrzezanie Abrahama (1714 r.p.n.e.)
Według Midraszu, dnia 13 miesiąca Nissan roku 2048 od stworzenia świata (1714 p.n.e.), B-g ukazał się Abramowi, zmienił jego imię na Abraham („ojciec wielu narodów”) i nakazał jemu oraz wszystkim domownikom płci męskiej obrzezać się; nakaz ten obowiązuje wszystkich synów narodu Żydowskiego = potomków Abrahama, by w wieku ośmiu dni od urodzenia - aby „Moje przymierze (brit) było w waszym ciele, jako wieczne przymierze”. Abraham miał wówczas 99 lat, a jego syn Ismael 13 lat. 
Jicchak, który urodził się rok później, był pierwszym Żydem, który został obrzezany w wieku ośmiu dni od urodzenia.