25 Elul -odbudowa murów Jerozolimy

r.

Dzień 25 Elul roku 335 p.n.e. - Mury jerozolimskie przebudowane.
Odbudowa murów Jerozolimy - która legła w gruzach od czasu zniszczenia Pierwszej Świątyni przez Babilończyków 88 lat wcześniej - została ukończona przez Nehemię* dnia Elul 25 roku 3426 od stworzenia świata (335 p.n.e.), jak to zapisane w Księgdze Nehemii (rozdział 6).

"Mur ukończony
Tak więc mur został ukończony dwudziestego piątego dnia miesiąca Elul, w pięćdziesiąt dwa dni. I stało się, gdy wszyscy nasi wrogowie o tym usłyszeli i wszystkie narody wokół nas zobaczyły to, bardzo się zniechęciły we własnych oczach; albowiem spostrzegli, że to dzieło zostało wykonane przez naszego B-ga." (Ks. Nehemii, 6:15-16)

* Nehemia/Nehemiasz - centralna postać Księgi Nehemiasza(Tanach). Księga opisuje jego pracę nad odbudową Jerozolimy w okresie Drugiej Świątyni.
Nehemia był gubernatorem perskiej Judei pod panowaniem Artakserksesa I z Persji (465-424 p.n.e). Imię jest wymawiane: po hebrajsku "Nehemia" w tłumaczenie oznacza: "Jah-pociecha".
Większość uczonych uważa, że Nehemiasz był prawdziwą postacią historyczną, a pamiętnik Nehemiasza, nazwa nadana przez uczonych niektórym fragmentom księgi napisanym w pierwszej osobie, jest historycznie wiarygodny.
Księga Nehemiasza wraz z Księgą Ezdrasza pierwotnie stanowiły jedną całość zwaną Księgą Ezdrasza. Później te dwie Księgi zostały podzielone przez mędrców żydowskich na Księgi 1 i 2 Ezdrasza, a jeszcze później Księga 2 Ezdrasza stała się znana jako Księga Nehemiasza.