5 Adar

20 Luty, 2018 r.

Mojżesz

 

Ostatni dzień przywództwa Mojżesza (1273 r. p.n.e.)

Dzień 5 miesiąca Adar - ostatni dzień przywództwa Mojżesza(1273 p.n.e.)

„…I na mnie rozgniewał się Wiekuisty z przyczyny waszej, mówiąc – I ty nie wejdziesz tam…” (Księga Tory Dwarim,1:37). 

Wiekuisty zadecydował, iż Mojżesz nie wejdzie do Ziemi Obiecanej, nie wprowadzi synów Izraela do Ziemi Świętej. "Joszua, syn Nuna, który stoi przed tobą, on wejdzie tam, jego utwierdzaj, gdyż on ją odda w posiadanie Izraelowi” (Księga Tory Dwarim, 1:38) - zgodnie z nakazem Haszem, Joszua powinien wprowadzić naród żydowski tam gdzie przez czterdzieści lat Wiekuisty prowadził - do Erec Israel. Była to długa podróż ku Ziemi Obiecanej, której przewodził Mojżesz, ale zgodnie z nakazem Wiekuistego Mosze Rabejnu miał jedynie odpowiednio poinstruować wyznaczonego Bogiem przywódcę, życząc mu powodzenia. 

Dwa dni później Mojżesz odszedł z tego świata