5 Adar

r.

Ostatni dzień przywództwa Mojżesza (1273 r. p.n.e.)

Dzień 5 miesiąca Adar  roku 1273 p.n.e. był ostatnim dzniem przywództwa Mojżesza. 

„…I na mnie rozgniewał się Wiekuisty z przyczyny waszej, mówiąc – I ty nie wejdziesz tam…” ( Dwarim/Księga Powtórzonego Prawa,1:37). 

Wolą B-ga było, by Mojżesz nie wszedł do Ziemi Obiecanej, nie wprowadził synów Izraela do Ziemi Świętej. "Joszua, syn Nuna, który stoi przed tobą, on wejdzie tam, jego utwierdzaj, gdyż on ją odda w posiadanie Izraelowi” (Dwarim, 1:38) - zgodnie z nakazem Haszem, Joszua powinien był wprowadzić naród żydowski tam gdzie przez czterdzieści lat Wiekuisty prowadził - do Erec Israel. Była to długa podróż ku Ziemi Obiecanej, której przewodził Mojżesz, ale zgodnie z nakazem Wiekuistego Mosze Rabejnu miał  odpowiednio poinstruować wyznaczonego B-giem przywódcę, życząc mu powodzenia. 

Dwa dni później Mojżesz odszedł z tego świata.