6 Adar – Tora ukończona

21 Luty, 2018 r.


Mojżesz ukończył Torę (1273 r.p.n.e.)
TORA

 

Mojżesz ukończył Księgę Dewarim / Powtórzonego Prawa, kończąc swój "przegąd" całej Tory, którą rozpoczął kilka tygodni wcześniej, pierwszego dnia misiąca Szwat. Następnie zsfinalizował spisywanie Pięciu Ksiąg Mojżeszowych - Chumasz, słowo w słowo, jak podyktował mu Haszem. Ten właśnie zwój Tory został umieszczony w Świętej Arce obok Tablic Świadectwa.