6 Adar – Tora ukończona

r.
1273 r.p.n.e. Mojżesz ukończył Księgę Dewarim / Powtórzonego Prawa, kończąc swój "przegląd" całej Tory, którą rozpoczął  wcześniej, pierwszego dnia miesiąca Szwat. Następnie sfinalizował spisywanie Pięciu Ksiąg Mojżeszowych - Chumasz, słowo w słowo, jak podyktował mu Haszem. Ten właśnie zwój Tory został umieszczony w Świętej Arce obok Tablic Świadectwa.