6 Adar – Tora Oneklosa&Raszi

r.
Pierwszy wydruk Tory Onkelosa & Raszi - 1482 r. Pierwsze wydanie Pięcioksięgu Mojżeszowego w tłumaczeniu Targuma Onkelosa (aramejskie tłumaczenie Tory) z komentarzami słynnego komentatora Rabiego Szlomo Jicchaki, znanego jako Raszi, ukazało się dnia 6 Adar w 1482 roku. Nakład wydawnictwa Bolonia, Włochy, pod redakcją Josefa B. Abraham Caravita, który założył drukarnię we własnym domu.