20 Adar

r.

Jorcait „Bacha” (1640)
20 Adar 20 to jorceit (rocznica śmierci) Rabina Joela Sirkesa (1561-1640). Mieszkał w Europie Środkowej.  Piastował stanowiska rabinackie w Bełzie, Brześciu Litewskim i Krakowie.  Opracował m.in. komentarz Bajit Chadasz ("Bach") do wielkiego dzieła halachicznego, Arba'ah Turim; Hagahot haBach (glosy Bacha) – propozycje poprawek tekstowych w Talmudzie i Raszi; Mesziw Nefesz, komentarz do Księgi Rut (Lublin, 1616); Teszuvot ha-Bach („Responsa Bacha”); Beurei ha-Bach le-Pardes Rimmonim, wyjaśnienia fragmentów kabalistycznego opus magnum Mojżesza ben Jakuba Cordovero.

Rabi Joel zmarł i został pochowany w Krakowie.
Niech zasługi cadyka Rabina Joela ben Samuela Sirkisa chronią nas wszystkich. Amen