„Maharasz” – 2 Ijar dzień urodzin Rabina Samuela

r.

Czwarty Rebe Chabad-Lubawicz Rabin Szmuel Schneersohn (1834-1882), znany jako "Maharasz" (akronim od hebrajskiego określenia "Nasz Mistrz Rabbi Szmuel") urodził się w miejscowości Lubawicz (Białoruś) dnia 2 Ijar roku 5594 od stw. Św.  (1834).

Rabin Szmuel urodził się dnia 2 Ijar roku 5594 od stworzenia świata (1834). Dzień jego urodzin zbiegł się z 17 dniem liczenia Omeru, co miało swoje ważne znaczenie - został wyróżniony przez kabalistycznych mistrzów jako „Tiferet szebe Tiferet” ( "Piękno w Pięknie")

Jego ojciec, Rabin Menachem Mendel, zwany Cemach Cedek, był Trzecim Rebbe Chabad Lubawicz (1789-1866). Choć Rabin Szmuel był najmłodszym z siedmiu synów w rodzinie, został wybrany przez jego ojca jako przywódca Chassidów Chabad Lubawicz w ówczesnym Centrum Chabadu, miejscowości Lubawicz . Jego czterech braci z czasem założyli oddziały Chabad Lubawicz w innych miastach w Białorusi i Ukrainy.

Oprócz tego, że był liderem ruchu Cassidów,  był przewódcą i doradzą życiowym w świecie materialnym i duchowym, wielkim autorytetem wśród społeczności żydowskiej.

Poza licznymi opracowaniami z dziedziny judaizmu, kabbały i wydaniem ponad tysiąca maamarim (nauczania chasydzkiego), Rabin Szmuel aktywnie uczestniczył w sprawach gmin żydowskich i podróżował po całej Europie w celu wywarcia presji na reżim carski, aby powstrzymać podżeganie do pogromów Żydów z Rosji . Rabin Szmuel zmarł w wieku 48 lat w 13 Tiszrei, 5643 (1882).

 Na zdjęciu - jeden z jego oryginalnych rękopisów.