Piąty Rebbe Chabad Lubawicz

r.

Piąty Rebbe Chabad Lubawicż, Rabin Szolom Dow Ber Schneersohn, urodził się na Białorusi w miasteczku Lubawicz dnia 20 Cheszwan roku 5621 od stworzenia świata /1860 roku 

Po śmierci swojego ojca, Rabina Szmuela (w 1882), objął przywództwo  Chabad-Lubawicz. Rabin Szolom Dow Ber Schneersohn znany jest również jako "Rebbe nishmosei Eiden" (którego dusza jest w Edenie) lub jako "Rebbe Raszab". Słynął ze swojego fenomenalnego analitycznego umysłu i umiejętności przewidywania. Na przestrzeni 38 lat przywództwa Rabin Szolom Dow Ber napisał i wydał około 2000 maamarim (dyskursy w tematyce nauczania chasydyzmu). W 1897 roku założył Tomchei Temimim Jesziwę - pierwszą instytucję żydowskiej nauki, aby połączyć naukę "ciała" Tory (studia talmudyczne i prawne) z jej "duszą mistyczną" (nauki chasydyzmu); to była wyjątkowa jesziwa, która wykształciła całą rzeszę młodych Żydów mądrych, oddanych ideom chasydyzmu, judaizmu. Absolwenci tej jesziwy w następnych dziesięcioleciach często z poświęceniem życia jednoczyli, wspomagali żydów w carskiej Rosji, Związku Radzieckim, a z czasem – na całym świecie. W 1915 roku Rabin Szolom Dow Ber, na skutek prześladowań lokalnych władz został zmuszony do ucieczki z miasteczka Lubawicz i przeniósł się do rosyjskiego miasta Rostów nad Donem.

W ostatnich latach swojego życia, podjął heroiczną walkę przeciwko działaniom nowego reżimu komunistycznego, mających na celu zniszczenie wiarę, przywiązanie do tradycji judaizmu wśród żydowskiej społeczności, również zniszczenie, pełną asymilację Żydów w całym Związku Radzieckim.

Rabin Szolom Dow Ber zmarł w Rostowie nad Donem dnia 2 Nissan, 1920 roku. Jego ostatnie słowa brzmiały: "... Idę do nieba, wam zostawiam to, co napisałem..."