10 Tewet – Asara BeTewet

r.
Dziesiątego dnia miesiąca Tewet w roku 3336 od stworzenia Świata (588 p.n.e.) wojska Króla Babilońskiego Navuhadnetsara dokonały oblężenia Jerozolimy. 30 miesięcy później – dnia dziewiątego miesiąca Tamuz (zgodnie z innym przypuszczeniem – 17-go) 3338 roku - mury miasta zostały przebite  i dziewiątego Av Świątynia została zniszczona a naród Żydowski został wygnany do Babilonu na 70 lat. Dziesiąty Tewet (Asara-Betewet) jest obchodzony jako dzień żałoby, postu i pokuty. Jedzenie i picie są zabronione od świtu do zmroku. Podobnie jak w inne dni postu jednego dnia, trwające tylko za dnia (Post Gedalii, 17 Tamuz oraz Post Estery), w trakcie trwania Postu 10 Tewet można myć się, stosować kremy, nosić skórzane obuwie - to wszystko jest zabronione tylko dnia 9 Av i w Jom Kipur. Wzmianki o Poście 10 Tewet znajdują się już w Księdze Zachariasza (8:19, Ezekiela (24:1-2), u Jeremiasza (52:4-6). Post ten nie podlega przesunięciu nawet jeśli przypada w Szabat. Chorzy (nawet lekko), kobiety w ciąży i karmiące, również osoby, które ciężko znoszą post oraz dzieci są zwolnione z obowiązku postu. Jednak również te osoby nie powinny obnosić się jedzeniem, ucztować, jedzenie powinno być ograniczone do minimum. Do modlitwy popołudniowej dodaje się fragmenty związane z Asar-Betewet oraz z dniem postu. Czyta się również zwykłe modlitwy Slichot - skruchy. Ostatnio, dzień 10 Tewet został wybrany jako "Dzień wspólnego Kadisz" w pamięć ofiar Holokaust’a, których data śmierci jest często nieznana.     Komentarz Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera: