29 Tammuz

r.

29 Tammuz - jorcajt (data odejścia z tego świata) Rabina Szlomo Jicchaki, znanego jako „Raszi”.

Raszi jeden z najwybitniejszy komentatorów Tory i in. ksiąg żydowskich. Człowiek nieprzeciętnej wielkiej mądrości. Cadyk.                                                                                    

Urodził się w Troyes we Francji w 1040r, zmarł w roku 1105 tamże.                                                                                    

Komentarze Raszi'ego do Tory, Ksiąg Proroków i Talmudu są powszechnie akceptowane i uznawane jako podstawowe do  zrozumienia tych tekstów zarówno dla studiujących, jak i uczonych. Jego komentarze są przedmiotem studiów w jesziwach, na uczelniach etc, jak również liczne komentarze zostały napisane też do komentarzy Raszi'ego.                                                                             

Odwołując się do słynnego opracowania „Rozmowy z Raszi", Lubawiczer Rebbe wielokrotnie powtarzał, jak za pomocą "prostych tekstów”,  sposóbu narracji Raszi obejmuje wiele warstw znaczeniowych, często dających odpowiedzi na nieproste zagadnienia, kwestie problematyczne zawarte w tekstach są przedstawione po nowemu, innowacyjne interpretacje przy prostym wyborze słów lub nawet nowatorskie nowe sformułowania tekstów Midraszowych.