24 Tammuz

r.

Synagoga Jerozolimska w ogniu (1099)

Gdy krzyżowcy zajęli Jerozolimę podczas pierwszej krucjaty, Żydzi jerozolimscy schronili się w Synagodze. Wtedy krzyżowcy podpalili Synagogę, paląc żywcem wszystkich, którzy schronili się tam w Synagodze: mężczyzn, kobiety i dzieci.

Żydom zakazano przebywania i zamieszkiwania w Jerozolimie przez następne 88 lat.

Krucjaty Krzyżaków.

Pierwsza wyprawa krzyżowa - pierwsza krucjata – wyprawa wojenna, która zapoczątkowała okres zbrojnych najazdów, rozpoczętych przez papieża Urbana II po jego apelu na synodzie  (Clermont, 27 listopada 1095 roku). Wyprawa wyruszyła w 1096 roku, głównym jej celem było zdobycie Jerozolimy i Ziemi Świętej, pod pretekstem uwolnienia spod islamskiej władzy.

Wiosną 1096 r. niemieccy krzyżowcy mieli ruszyć "odbijać" Ziemię Świętą. Na samym początku wyprawy, zanim wyruszyli, wymordowali tysiące nadreńskich Żydów. 

W tym samym czasie rycerstwo zaczęło się przygotowywać do wyprawy. Kupno ekwipunku, oręża i konia wymagało sporych nakładów finansowych, a nie wszyscy mieli dobra, które mogli spieniężyć. Dlatego też zapożyczali się u Żydów. Zapewne wielu krzyżowców zastanawiało się w takiej sytuacji, czy to aby sprawiedliwe, że "dla tak wielkiego celu zdają się na pastwę przedstawicieli narodu, który według ich wiary ukrzyżował ich idola".

Francuscy Żydzi już w grudniu 1095 r., tuż po ogłoszeniu krucjaty, przeczuwali, że atmosfera wokół nich robi się coraz bardziej niepokojąca. Gminy z północy tego kraju wystosowały do swoich braci w wierze zamieszkujących Rzeszę listy, w których ostrzegały przed agresją, jaka może spotkać ich lud ze strony krzyżowców.

Przywódcy ruchu krucjatowego niczym gangsterzy bezwzględnie wykorzystywali niepokój wśród społeczności żydowskiej.

Rozpoczęła się niemiecka krucjata pogromowa. Był to początek pierwszego w historii ludzkości Holokaustu.....

(ilustracja: Zdobycie Jerozolimy podczas pierwszej krucjaty, 1099. Niezidentyfikowana późnośredniowieczna (XIV lub XV w.?) Ilustracja prawdopodobnie autorstwa Sébastiena Mamerota, Les Passages d'outre mer.)