17 Tammuz – Mojżesz schodzi z Góry

r.

Mojżesz roztrzaskuje Tablice Kamienne (1313 r. p.n.e.)

Talmud (Taanit 28b) wymienia pięć tragicznych wydarzeń w dziejach biblijnych historii żydowskiej, które miały miejsce dnia 17 miesiąca Tamuz. Ku pamięci tych tragicznych wydarzeń został ustanowiony Post 17 Tammuz.

Pierwsze z tych wydarzeń miało miejsce w roku 1313 p.n.e., czterdzieści dni po nadaniu Tory na górze Synaj(w dniu 6 Siwan). 

Gdy Mojżesz schodził z Góry Synaj, niosąc Tablice Kamienne z wyrytymi na nich Dziesięcioma Przekazaniami B-skimi, ujrzał rozbawione tłumy synów Izraela czczącymi bałwochwalczego Złotego Cielca, który został wykonany dnia poprzedniego - 16  Tammuz. 

W geście gniewu i rozpaczy Mojżesz roztrzaskał Tablice od Haszem, uznając, że ci ludzie nie są ich godni.