1 Szewat

r.

Mojżesz 'powtarza' Torę

Dnia pierwszego miesiąca Szewat roku 2488 od stworzenia świata Mojżesz zwołał naród żydowski i rozpoczął treści 'powtórzenie' Tory zawarte w Księdze Dwarim - Powtórzonego Prawa.

Trwało to 37 dni i zakończyło się dnia 7 mieisąca Adar tez roku.