1 Szwat

17 Styczeń, 2018 r.

5-books-torah

 

Mojżesz "powtarza Torę"

 

Dnia pierwszego miesiąca Szwat roku 2488 od stworzenia świata Mojżesz zwołał naród żydowski i rozpoczął "powtórzenie Tory" zawarte w Księdze Dwarim - Powtórzonego Prawa. Trwało to 37 dni i zakończyło się dnia 7 mieisąca Adar tez roku.