1 Szwat

r.
Mojżesz 'powtarza' Torę Dnia pierwszego miesiąca Szwat roku 2488 od stworzenia świata Mojżesz zwołał naród żydowski i rozpoczął treści 'powtórzenie' Tory zawarte w Księdze Dwarim - Powtórzonego Prawa. Trwało to 37 dni i zakończyło się dnia 7 mieisąca Adar tez roku.