27 Siwan – Rabin Chananja ben Tradjon zabity (II wiek n.e

r.
Rabin Chananja ben Tradjon, jeden z „dziesięciu męczenników” został zabity tego dnia. Kiedy Rzymianie odkryli, że naucza on wyjętej spod prawa Tory, owinęli go w zwój Tory, ułożyli wokół niego zwitki gałązek, a przed podpaleniem nałożyli na niego wilgotne wełniane płótna, aby przedłużyć agonię spalenia na śmierć. Gdy ogarnęły go płomienie, uczniowie zapytali go: „Mistrzu, co widzisz?” Rabin Chananya odpowiedział: „Widzę płonący zwój, ale litery lecą do nieba”.