3 Adar – Poświęcenie Drugiej Świątyni.

r.

Budowa Drugiej Świątyni ukończona (349 p.n.e.)

Poświęcenie drugiej Świątyni (Beit HaMikdash) w miejscu, gdzie znajdowała się zburzona Pierwsza Świątynia w Jerozolimie, było odprawione w atmosferze wielkiej radości w dniu 3 Adar roku 3412 od stworzenia świata (349 p.n.e.) po czterech latach pracy.
Pierwsza Świątynia, zbudowana przez króla Salomona w 833 r.p.n.e., została zniszczona przez Babilończyków w 423 r.p.n.e.
W tym czasie Prorok Jeremiasz prorokował: "Tak mówi Pan: "Po siedemdziesięciu latach dla Babilonu odwiedzę cię ... i powrócę do tego miejsca".
W roku 371 perski cesarz Cyrus pozwolił Żydom powrócić do Judy i odbudować Świątynię, ale budowa została wstrzymana w następnym roku, kiedy Samaryjczycy namówili Cyrusa, aby cofnął zgodę. Achaszwerosh II ("sławny" Purim) podtrzymał moratorium.
Dopiero w 353 r. - dokładnie 70 lat po zniszczeniu - budowę Świątyni wznowiono pod rządami Dariusza II.
 
(ilustracja Alex Levin https://artlevin.com)