1 Adar – z historii biblijnej

r.
Egipskie ciemności  (1313 BCE) - 9 plaga
By ukarać Faraona i Egipcjan za odmowę wypuszczenia Izraelitów z niewoli - Haszem zesłał gęstą ciemność okrywającą ziemię egipską, aby "nikt nie widział swego bliźniego i nikt nie mógł się ruszyć z jego miejsca" (2 Moj. 10:23). ) - rozpoczęło się w dniu 1 Adar - sześć tygodni przed Wielkim Wyjściem.