20 Ijar – Z Synaju dalsze przejście

r.

Z Synaju dalsze przejście przez pustynię. (1312 p.n.e.)
Działo się to prawie rok po nadaniu Tory na Górze Synaj - 20 Ijar 2449 (1312 p.n.e.) – lud Izraela opuścił swój obóz w pobliżu Góry. Wznowili swoją podróż, gdy Słup Obłoku podniósł się po raz pierwszy ponad Miszkan – był to B-ski znak - sygnał do wznowienia ich wędrówki do Ziemi Obiecanej, która miała potrwać przez następne 38 lat, zanim dotrą do wschodniego brzegu Jordan w przeddzień ich wejścia do Ziemi Świętej.

(ilustracja: Art by Rivka Korf Studio)