11 Ijar – jorcajt Rabina Naftelego z Ropszyc

r.

Odejście z tego świata Rabina Naftalego z Ropszyc (1827)
Rabi Naftali z Ropszyc, wybitny uczeń R. Jakowa Jicchaka Horowica, „Widzącego z Lublina”, był jednym z czołowych Rebe (Nauczycieli) w Galicji na początku XIX wieku. Zmarł 11 Iyar 5587 (1827).

Na zdjęciu: „Zerah ha-kodesz” Rabina Naftalego z Ropszyc. Kopia należąca do Admor Rabina Bezalela Yaira Danzigera.
Sefer Zerah ha-kodesz B"P Rabina Naftalego z Ropszyc, podstawowa księga chasydzka.