12 Tewet – Proroctwo Ezechiela

r.

Ezechiel przepowiada upadek Egiptu (424 p.n.e.)

Dnia 12 Tewet roku 424 p.n.e. Ezechiel prorokował, że Egipt zostanie zniszczony, jako kara za nie dotrzymanie powtarzanych obietnic dotyczących pomocy Izraelitom.

"Powiedz: Tak mówi Pan B-g: Oto Ja jestem przeciwko tobie, faraonie, królu egipski, wielki wężu, który się czai wśród swoich rzek, ten co mawiałeś: Moja rzeka jest moją, ja ją uczyniłem. Założę haki w twoje szczęki i sprawię, że wszystkie ryby twoich rzek przylgną do twoich łusek i wyciągnę cię z twoich rzek.... I rozproszę cię na pustynię, ciebie i wszystkie ryby twoich rzek. Upadniesz na otwartym polu, nikt cię nie podniesie i nie pochowa. Bestiom polnym i ptakom niebieskim, które stworzyłem, oddam cię na pożarcie..." (Ezechiel 29: 3–5)

(ilustracja: Chabad.org)