10 Tewet – oblężenie Jerozolimy

r.

Oblężenie Jerozolimy (425 p.n.e.)

Dnia 10 Tewet roku 3336 od Stworzenia Świata (425 r.p.n.e.) wojska babilońskiego imperatora Nabuchodonozora okrążyły Jerozolimę. Trzydzieści miesięcy później - dnia 17 Tammuz roku 3338 - mury miasta zostały zbużone, a dnia 9 Aw tego roku Świątynia została całkowicie zniszczona.
Naród żydowski został zesłany do Babilonii na 70 lat.