13 Siwan

r.
Mojżesz wstępuje na szczyt góry Synaj (1313 r. p.n.e.)
"Mojżesz wszedł na górę, a chmura okryła górę... przez sześć dni, dnia siódmego B-g zawołał do Mojżesza z obłoku ... i Mojżesz wszedł w obłok, wszedł on na szczyt góry, a Mojżesz przebywał na górze przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy "(II Mojżeszowa - Szmot, 24: 15-18). Następnego dnia po otrzymaniu Dziesięciu Przykazań (było to dnia 6 Siwan), Mojżesz był na Górze Synaj, aby otrzymać od B-ga pozostałą część Prawa Ustnego (Ustnej Tory) - t.j. pozostałe przykazania.
Po oczyszczeniu przez chmurę przez sześć dni, został wprowadzony przed oblicze Stwórcy dnia 13 miesiąca Siwan.
 
(ilustracja: obraz Davida Robertsa Pinora)