13 Siwan

27 Maj, 2018 r.
Mojżesz wstępuje na szczyt góry Synaj (1313 r. p.n.e.) "Mojżesz wszedł na górę, a chmura okryła górę... przez sześć dni, dnia siódmego B-g zawołał do Mojżesza z obłoku ... a Mojżesz wszedł w obłoku, a on wszedł na górę góry, a Mojżesz był na górze przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy "(II Mojżeszowa 24: 15-18). Następnego dnia po wydaniu Dziesięciu Przykazań (patrz: Historia Żydowska dla szóstego Siwana), Mojżesz wstąpił na Górę Synaj, aby otrzymać od G-d resztę Tory - pozostałe przykazania i prawo ustne. Po "oczyszczeniu" chmury przez sześć dni, został wprowadzony w obecności B-ga 13 dnia miesiąca Siwan. (na zdjęciu obraz Davida Robertsa Pinora)