13 Siwan

r.

Mojżesz wstępuje na szczyt góry Synaj (1313 r. p.n.e.)

Według hebrajskiego kalendarza biblijnego, tego dnia Mojżesz wstępuje na szczyt góry Synaj (1313 r. p.n.e.).
"I wstąpił Mojżesz na górę, a chmura okryła górę. I przebywał Majestat Wiekuistego na górze Synaj, a okrywał ją obłok przez sześć dni, dnia siódmego B-g zawołał do Mojżesza z obłoku. A widok Majestatu Wiekuistego, jakby ogień pożerający na szczycie góry, przed oczyma synów Izraela. I Mojżesz wszedł w obłok, wszedł on na szczyt góry; i przebywał Mojżesz na górze przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy "(II Mojżeszowa - Szmot, 24:15-18).
Następnego dnia po otrzymaniu Dziesięciu Przykazań (było to dnia 6 Siwan), Mojżesz był na Górze Synaj, aby otrzymać od B-ga pozostałą część Prawa Ustnego (Ustnej Tory) - t.j. pozostałe 613 przykazań Tory.
Po oczyszczeniu przez chmurę przez sześć dni, został wprowadzony przed oblicze Stwórcy dnia 13 miesiąca Siwan.
 
(ilustracja: obraz Davida Robertsa Pinora)