27 Siwan

r.

Rabin Chananja ben Tradion został stracony dnia 27 Siwan (II wiek n.e.)
Rabin Chananya ben Tradyon, jeden z „dziesięciu męczenników”
Gdy Rzymianie dowiedzieli się, że Rabin Chananja naucza wyjętej spod prawa Tory, schwytali go, owinęli w zwój Tory, ułożyli wokół niego zwitki gałązek, a przed podpaleniem nałożyli na niego wilgotne wełniane płótna, aby przedłużyć agonię spalenia na śmierć.
Gdy ogarnęły go płomienie, uczniowie wołali do niego: „Mistrzu, co widzisz?” Rabin Chananja odpowiedział: „Widzę płonący zwój, ale litery lecą do nieba”.

Jedną z najbardziej poruszających narracji dziejów żydowskiego narodu, jaka wyłoniła się z naszej historii męczeństwa, jest relacja o Dziesięciu Męczennikach — rozdzierająca serce narracja opisująca szczegółowo śmierć dziesięciu luminarzy Tory z czasów ery Miszny, którzy zostali zamordowani na ołtarzu bezsensownej nienawiści.
Żydzi aszkenazyjscy czytają opis Dziesięciu Męczenników w liturgii Jom Kippur po opisie służby Najwyższego Kapłana w Świątyni w Jom Kippur, a Żydzi sefardyjscy czytają ten opis w Tisza B'Aw, dniu, w którym opłakujemy zniszczenie obu Świątyń
(patrz też wpis "Kartki historii biblijnej oraz historii judaizmu" z dn. 25 Siwan)