2 Siwan

16 Maj, 2018 r.
Naród wybrany (1313 pne) Dzień 2 miesiąca Siwan w kalendarzu żydowskim jest oznaczony jako Jom HaMeyuchas ("Dzień Wyróżnienia"). Tego dnia Bg powiedział do Mojżesza - kiedy Mojżesz wstąpił na Górę Synaj po raz pierwszy - aby powiedzieć ludowi Izraela: "....A teraz - jeśli usłuchacie głosu Mojego i będziecie przestrzegać przymierza Mojego, tedy staniecie się skarbem Moim spomiędzy wszystkich ludów, bo Moja cała ziemia, a wy będzie dla mnie królestwem kapłanów i świętym narodem ... "(Księga Wyjścia / Szmot, 19: 4-6).