2 Siwan – Jom HaMeyuchas („Dzień Wyróżnienia”)

r.

Naród wybrany (1313 r.p.n.e.)
Dzień 2 miesiąca Siwan w kalendarzu żydowskim jest oznaczony jako Jom HaMeyuchas ("Dzień Wyróżnienia"). Tego dnia B-g powiedział do Mojżesza, gdy Mojżesz wstąpił na Górę Synaj po raz pierwszy - aby powiedzieć ludowi Izraela: "....A teraz - jeśli usłuchacie głosu Mojego i będziecie przestrzegać przymierza Mojego, tedy staniecie się skarbem Moim spomiędzy wszystkich ludów, bo Moja cała ziemia, a wy będzie dla mnie królestwem kapłanów i świętym narodem ... "(Księga Wyjścia / Szmot, 19: 4-6).