10 Ijar – jorcajt Arcykapłana Eliego

r.

Odejście z tego świata Arcykapłana Eliego (891 p.n.e.)
Eli, arcykapłan, zmarł, gdy dowiedział się, że Święta Arka zawierająca Tablice została zdobyta przez Filistynów i że jego dwaj synowie zginęli w bitwie. Eli był trzynastym w linii „Shoftim” („sędziów”), którzy przewodzili ludowi Izraela przez cztery stulecia od śmierci Joszuego w 1245 r. p.n.e. do koronacji króla Szaula w 879 r. p.n.e. Sprawował swoje kapłaństwo przed prorokiem Samuelem. Według przekazu biblijnego umarł w wieku 98 lat.