20 Ijar

r.
Od Synaju do Ziemi Świętej - 1312 p.n.e. W dniu 20 Ijara 2449 roku (1312r. p.n.e.) - prawie rok po otrzymaniu Tory na Górze Synaj - Izraelici opuścili swoje obozowisko w pobliżu Góry. Wznowili swoją podróż pod przywództwem Mosze Rabejnu do Ziemi Obiecanej. Wyruszyli, gdy słup obłoku objawił się po raz pierwszy nad "Tabernakulum" - był to B-ski znak, który sygnalizował wznowienie podróży, opuszczenie obozowiska - droga daleka i długa, przez następne 38 lat, aż dotarli do wschodniego brzegu rzeki Jordan w przededniu ich wejścia do Ziemi Świętej.