24 Nisan

r.

Pierwszy Szabat na pustyni:
Dwa dni po tym, jak Żydzi przekroczyli Morze Czerwone (21 Nissan), przybyli do Marah. Tam otrzymali szereg przykazań B-skich, a jedno z nich był nakaz przestrzegania Szabatów. 
Po raz pierwszy ten nakaz naród żydowski spełnił dnia 24 miesiąca Nisan roku 1313 p.n.e.

Ilustracja: Michoel Muchnik (Chabad.org)