28 Nissan

r.

Mury Jerycha runęły (1273 r.p.n.e.)
Siódmego dnia oblężenia Jerycha (począwszy od dnia 22 Nissan), Izraelici okrążyli mury miasta siedem razy. Święta Arka Przymierza przez cały czas była przy nich. Zabrzmiał dźwięk szofaru i w tym że momencie zdarzył się CUD - mury runęły, pozostały gruzy, tak że miasto było już całkowicie otwarte i niezabezpieczone. Jerycho zostało podbite. Był to milowy krok na drodze podboju Ziemi Obiecanej przez Naród Żydowski.