28 Nissan

3 Maj, 2019 r.

Mury Jerycha runęły (1273 r.p.n.e.)
Siódmego dnia oblężenia Jerycha (Kartki historii 22. Nissan), lud Izraela, okrążyli mury miasto siedem razy. Święta Arka Przymierza przez cały czas była przy nich. Zabrzmiał dźwięk szofaru i w tym że momencie mury (cudownie) runęły, pozostały gruzy, tak że miasto było już całkowicie otwarte i niezabezpieczone. Jerycho zostało podbite. Był to milowy krok w drodze podboju Ziemi Obiecanej.