3 Tewet

r.

Śmierć Jakuba Franka (1791)
Jakub Frank twierdził, że jest reinkarnacją oszukańczego Mesjasza Szabtaja Cwi. W połowie XVIII wieku starał się stworzyć nową religię, która łączyłaby zarówno judaizm, jak i chrześcijaństwo, prowadząc do powstania sekty frankistów, skupionej w Polsce. Wielu ówczesnych rabinów, w tym Baal Szem Tow, energicznie walczyło z nową sektą i jej przywódcą, skutecznie powstrzymując ich wpływy.

(ilustracja: Jakub Frank na dawnej rycinie)