13 Tammuz – Święto Wyzwolenia.

r.

12-13 Tammuz - Święto Wyzwolenia wspólnoty Chabad Lubawicz

Rabbi Josef Jicchak Schneersohn, Rebbe Rajac - duchowy przywódca, nauczyciel - Wielki Cadyk.

Dnia 12 Tamuz 5687 roku (1927r.) zapadła decyzja o zwolnieniu z kary wygnania do miasta Kastroma w głębi Rosji Szóstego Rebbe Chabad Lubawicz, Rabbiego Josefa Jicchaka Schneersohna, zwanego też Rebe Rajac. Dwadzieścia siedem dni wcześniej, Rebbe został aresztowany przez agentów GPU i Jewsekcja ("sekcja żydowska" komunistycznej partii Rosji) za oświatową i duchową działalność mającej na celu zachowanie i rozwój Żydowskich tradycji, nauk Tory, wiedzy o judaizmie, żydowskiej historii i religii wśród Żydowskiej ludności w całym sowieckim imperium. Aresztowany i skazany na śmierć. B-g go ochronił a presja międzynarodowej opinji zmusiła władców sowieckich do zamiany kary śmierci na wygnanie, a następnie do całkowitego zwolnienia.

W praktyce, Rebbe został uwolniony dnia 13 Tamuz 13 5687, dlatego dni 12 i 13 Tamuz są obchodzone we wspólnocie Chabad Lubawicz jako "Święto Wyzwolenia".

Rabbi Josef Jicchak Schneersohn urodził się 9 czerwca 1880 roku w Mochylowskiej Gubernii, obecnie – Białoruś, zmarł 28 stycznia 1950 roku w Brooklinie, USA