3 Tammuz – zwolnienie VI Rebbe z więzienia

r.

Rabin Josef Jicchak zwolniony z więzienia (1927)
Szósty Lubawiczer Rebe, Rabin Josef Jicchak Schneersohn (1880-1950), który został aresztowany 15 Siwan 1927 przez agentów GPU (sowieckiej tajnej policji) i Jewsektcji ("sekcji żydowskiej" partii komunistycznej) za działalność na rzecz żydowskiej społeczności w Rosji, na rzecz zachowania i rozpowszechniania wiedzy, w tym żydowskiej nauki oraz przestrzegania tradycji religijnych w całym imperium sowieckim. Przetrzymywany w osławionym więzieniu Spalerno w Leningradzie, był wielokrotnie przesłuchiwany i bity. Początkowo skazany na śmierć, presja międzynarodowa zmusiła sowiecki reżim najpierw do zamiany wyroku na dziesięć lat ciężkich robót na Syberii, a następnie na trzy lata zesłania do Kostramy, miasta w głębi Rosji.
3 dnia Tammuz, 18 dni po aresztowaniu, został zwolniony z więzienia i pozwolono mu spędzić sześć godzin w domu, zanim zgłosił się na dworzec kolejowy w Leningradzie, aby wyruszyć na wygnanie. Wielu osób zebrało się na stacji, aby go pożegnać. Chociaż wiedział, że obecni są też agenci GPU, przemawiał do zgromadzonego tłumu, zachęcając wszystkich do wytrwania w działaniach, za które został aresztowany. „O tym — mówiłł — muszą wiedzieć wszystkie narody świata: to tylko nasze ciała zostały zesłane na wygnanie i poddane wrogiej władzy; nasze dusze nie zostały wydane w niewolę, nie podporządkują się prześladowcom. Musimy otwarcie i wobec wszystkich ogłosić, że kwestie dotyczące religii żydowskiej, Tory, jej micwot i tradycji nie podlegają przymusowi ze strony innych. Nikt nie może narzucić nam swojej wiary, ani zmusić nas do postępowania sprzecznego z naszymi przekonaniami!

(Dnia 12 Tammuz, po odbyciu zaledwie dziewięciu dni zasądzonego okresu, Rabin Josef Jicchak został poinformowany, że może wrócić do domu. Wkrótce potem pozwolono mu opuścić Związek Radziecki i przesiedlić się do Rygi na Łotwie.)