Rabin Dawid ben Josef Abudraham

7 sierpnia, 2023 r.

Rabin Dawid ben Josef Abudraham  - XIV w.
Mieszkał w Sewilli (Hiszpania). Znany głównie z pracy „Wyjaśnianie modlitw i błogosławieństw”. Dzieło to, ukończone w 1340 r., poświęcone wyjaśnieniu porządku modlitw na dni powszednie, szabat i święta, zawiera obszerny zbiór zwyczajów i praw tych modlitw. Uważany za ucznia rabina Jakowa ben Aszera, autora Arbaa Turim.