6 Elul – jorcajt Rabina Jom Towa Tosafot’a

r.

Śmierć R. Jom Towa Lipmana Hellera, „Tosfot Jom Tow” (1654)
Rabin Jom Tow był wybitnym znawcą Tory, który pełnił funkcję rabina w wielu gminach w Austrii i Polsce. Najbardziej znany jest ze swojego komentarza do Miszny, zwanego Tosfot Jom Tow, który pojawia się w większości dużych wydań Miszny i jest niezbędnym narzędziem do dokładnego zrozumienia tekstu. Jest także autorem wielu innych dzieł, w tym komentarza do halachicznego dzieła Rabina Ashera ben Jechiela (Rosz) i Tzurata Habajita, wyjaśniającego przyszły układ trzeciej Świętej Świątyni.
W swojej autobiograficznej pracy Megilat Eiwah Rabin Jom Tow opisuje, jak gdy pełnił funkcję Rabina Pragi, jego wrogowie oczerniali go przed cesarzem austriackim, co doprowadziło do jego uwięzienia i wyroku śmierci.
Na szczęście wyrok został później złagodzony do kary pieniężnej i zakazu pełnienia funkcji Rabina w Pradze.