13 Kislew

r.

Talmud Babiloński skompletowany  (475 n.e.)

 

W pierwszych dekadach piątego wieku n.e., Raw Aszi (zm. 427 r.) oraz Raw Rawina I (zm. 421 r ) - wielcy żydowscy uczeni, mędrcy, talmudyści, prowadzili grupę Amoraj’ów (mędrcy Talmudu) zajmującą się pracami nad skompletowaniem Talmudu.
Było to wielkie i znaczące przedsięwzięcie - opracowanie, redagowanie Talmudu Babilońskiego - zbieranie materiałów, ich publikacja, niekończące się dyskusje, debaty i orzeczenia wielu uczonych, mędrców, które trwały na przestrzeni ponad 200 lat od czasu zestawienia Miszny przez Rabina Judy Hanassi w roku 189.
Ostatni z redaktorów i kompilatorów był Rabi Rawina II, który zmarł w dniu 13 Kislew roku 4235 od stworzenia świata (475 r. n.e); po śmierci Rawina II żadne uzupełnienia ani zmiany już nie były wprowadzane do Talmudu, z wyjątkiem minimalnych korekt edytorskich dokonanych przez Rabbanan Sawura'i (476-560).
Ta data - dzień 13 Kislew wyznacza zatem punkt, w którym dalsze prace zostały zaprzestane - Talmud był skompletowany, zredagowany i stał się podstawą dla całej dalszej egzegezy prawa Tory.
 
* Talmud (hebr. תלמוד talmud – nauka) – jedna z podstawowych ksiąg judaizmu (choć nie jest uznawana za księgę świętą ). Talmud jest zbiorem komentarzy do Tory, w którym wyjaśniono, jak przestrzegać prawa zawartego w Torze.
Istnieją dwie redakcje Talmudu:
Talmud Jeruszalmi (Jerozolimski), nazywany też Palestyńskim, rzadziej Talmudem Ziemi Izraela) oraz Talmud Bawli (Babiloński), o którym mowa wyżej.