1 Tiszrej

r.

Adam i Ewa (3760 p.n.e.)
W dniu Tiszrei 1 – szóstego dnia Stworzenia – „B-g rzekł: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz i podług podobieństwa Naszego i niech panują nad rybami morskimi i ptakami powietrznymi, nad bydłem i nad całą ziemią…” (Bereszit, 1:26). „I tak utworzył Wiekuisty B-g człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza dech życia, a człowiek stał się duszą żyjącą” (Bereszit, 2:7). „I B-g wziął tego człowieka i osadził go w Ogrodzie Eden, aby go uprawiał i dozorował” (2:15). „I rzekł B-g: "Nie dobrze aby pozostał człowiek samotny; uczynię mu pomoc odpowiednią jemu... B-g sprawił, że człowiek zapadł w głęboki sen i zasnął; i wyjął B-g jedno żebro z człowieka i zwarł ciało na nim. I ukształtował B-g żebro które wyjął z człowieka na niewiastę i przywiódł ją do człowieka. A mężczyzna powiedział: „To jest teraz kość z moich kości i ciało z mojego ciała, będzie nazywana niewiastą, ponieważ została wyjęta z mężczyzny. Dlatego mężczyzna opuszcza ojca i matkę, łączy się ze swoją żoną i stają się jednym ciałem” (Bereszit, 2:18-24).