26 Tammuz

r.
Frankiści pokonani (1759) Sekta frankistów została utworzona przez Jacoba Franka, który twierdził, że jest reinkarnacją (fałszywego) Mesjasza Szabbetai Zvi. W połowie XVII wieku podejmował próby stworzenia nowej religii, która obejmowałaby zarówno judaizm, jak i chrześcijaństwo; doprowadził do powstania sekty frankistowskiej, której centralny ośrodek znajdował się w Polsce. W roku 5519 (1759 r.) Biskup lwowski zorganizował debatę między frankistami a trzema wybitnymi przywódcami żydowskimi: Rabinem Izraelem z Międzyrzecza (Baal Szem Tow), Rabinem Chaimem Rappaportem i Rabinem Icchakiem Dovberem Margulym. Czterodniowa debata zakończyła się doniosłym zwycięstwem rabinów, a data ta została ustanowiona jako dzień radości, świętujący udane zatrzymanie złych wpływów frankistów. (Hatamim, str. 550, 558. Patrz także Igros Kodesh, tom 19, str. 81)