10 Szwat – Jud Szwat

r.

10 Szwat – Jud Szwat.

Jest to jedna z najważniejszych dat w Kalendarzu Chasydzkim.

10 Szewat jestdniem „jorcajt” - rocznicy odejścia z tego świata Szóstego Rebbe Lubawicz oraz objęcia przywództwa nad ruchem Chabad Lubawicz przez Rabina Menachema Mandela Schneersona.
Każdy z Rebbe Chabad Lubawicz nieustannie nawoływali chasydów do pracy, studiowania, samodoskonalenia się, by osiągali dobre życiowe wyniki samodzielnie, nie oczekując pomocy od innych.
Rebbe Menachem Mendel Schneerson wzywał: „Nie spoczywajcie na laurach, nie sądźcie, że przekładając na mnie odpowiedzialność, możecie sobie pozwolić na wszystko, nawet, nie daj B-g, na beztroskie, rozwiązłe życie”. Jak się mówi w Talmudzie: „Wszystko w rękach Niebia, z wyjątkiem strachu przed Nim….”
Szósty Rebe Josef Jicchak Schneersohn (Rebe Rajats), jedyny syn Rabina Szoloma Ber Schneersona, urodził się 12 Tamuz 5640 (1880). Poprowadził Ruch Lubawiczer w wieku 39 lat po śmierci swojego ojca, 2 Nissan 5680 (21 marca 1920). Rebbe Rabin Josef Jicchak Schneerson też nazywany jest - Frierdiker Rebbe (Poprzedni Rebbe).
Lata aktywności Rebbego Rajats w Rosji można odnieść do najtrudniejszego okresu w historii Żydów. Komuniści widzieli w religii wielkie zagrożenie dla ich panowania nad umysłami ludzi, więc starali się usnąć wszystkich tych, którzy szerzą ideje religijne lub są oddani tradycjom i własnej wierze.
15 Siwan 5687, Rebbe został aresztowany i skazany na karę śmierci, którą następnie zastąpiono zesłaniem do Kostromy (Rosja). 12 Tamuza tego samego roku Rebbe Rajats zostaje zwolniony.
Przykuty do wózka inwalidzkiego, Rebbe przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych dnia 9 Adar2, 1940. Tam Rebbe rozpoczyna działalność na rzecz rozpowszechniania nauki Tory, odrodzenia życia żydowskiego wśród amerykańskich Żydów.
Dnia 10 miesiąca Szwat 5710 o godzinie 08:45 (Szabat parszy Bo) Rabin Josef Jicchak Schneersohn odszedł z tego Świata, zwrócił swoją świętą duszę Stwórcy.
Rok po śmierci Rabina Josefa Icchaka Schneersona, 10 Szwat 5711 (1951) Siódmy Rebbe Menachem Mendel Schneerson formalnie przyjął 'nesijut' – został przywódcą Ruchu Chabad Lubawicz. Tego dnia wygłosił słynne maamar (rozważania) o misji Śiódmego Pokolenia.
Następnego dnia, 11 Szwat już oficjalnie i praktycznie przejął przywództwo nad Ruchem Lubawicz.