1 Ijar – Spis ludności na pustyni

r.

„I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi na pustyni Synaj… pierwszego dnia drugiego miesiąca [Ijar] drugiego roku po wyjściu ich z ziemi Egiptu, i rzekł: ''' Sporządźcie spis całego zboru synów Izrael, podług rodzin ich, podług domów ich rodowych.… od wieku lt dwudziestu i wyżej… ”(Ks. Bamidbar /Liczb 1: 1-3).
Spis ludności odbył się dnia 1 Ijar 1312 roku p.n.e.