2 Ijar (17 Omer)

r.
Dzień 2 Ijar roku 5594 (1834) - dzień urodzin IV Rebbe Chabad Lubawicz, Rabina Shmuela Schneersohna. Czwarty Rebbe Chabad-Lubawicz, Rabin Szmuel Schneersohn (1834-1882), znany pod akronimem "Maharash", urodził się w miejscowości Lubawicz (Białoruś) dnia 2 Ijar roku 5594 od stworzenia świata (1834) .  Jego ojciec, Rabin Menachem Mendel z Lubawicz (III Rebbe Chabadu, znany jako "Cemach Ceddek") zauważył kiedyś, że urodziny Rabina Szmuela, zbiegają się z dniem 17 liczenia Omeru, które określane są przez mistrzów kabbalistycznych jako Tifferet sheb'Tifferet. ("Piękno Piękna")
Rabbin Szmuel był najmłodszym z siedmiu synów Rabina Menachema Mendla, mimo to został wybrany przez ojca, by zastąpić go jako "Rebbe" i Przywódca Chabadu w Lubawiczach, gdzie znajdowała się 'centrala' ruchu. Czterej jego bracia utworzyli oddziały chasydzkie Chabadu w innych miastach Białorusi i Ukrainy. Oprócz prowadzenia chasydów, udzielania wsparcia życiowego, porad i doradzania w sprawach ich duchowego i materialnego życia oraz tworzenia wielu maamarim (dyskursy chasydzkiego nauczania), Rabin Szmuel dużo podróżował po Europie, spotykając się z przywódcami rządów i biznesmenami, by pozyskać sojuszników i wywierać presję na carskim reżimie, aby powstrzymać podżeganie władz Rosji do pogromów przeciwko Żydom Rosji.
Rebbe Macharasz był szanowanym a zarazem wpływowym przedstawicielem społeczności żydowskiej.
Rabi Szmuel zmarł w wieku 48 lat w dniu 13 Tiszrei, 5643 (1882).
(ilustracja: pieczątką Rabina Samuela Schneersona)