11 Szewat

r.

Dzień urodzin „Chofeca Chaima” - Rabina Izraela Meira Kagana (1838–1933)
Chofec Chaim - wybitny uczony Tory, pietysta i żydowski przywódca z Radina (Polska). 

Znany powszechnie jako Chofec Chaim, rabin Israel Meir Kagan (1839-1933) był talmudystą, rabinem i decydentem prawa żydowskiego z siedzibą w mieście Radin, Polska (dziś Raduń na Białorusi).

Podczas swojej długiej i owocnej służby rabinackiej (kierował nią aż do samego dnia śmierci) napisał wiele ważnych dzieł, w szczególności Miszna Berurah – uzupełnienie Orech Chaim, rozdziału żydowskiego prawa, które omawia życie codzienne. Napisana czystym hebrajskim, jest szeroko studiowana i uważana za ważne źródło praktycznej halachy (prawa żydowskiego).

Jako przywódca praktyczny, napisał kilka przewodników halachicznych przeznaczonych dla Żydów w trudnych lub skompromitowanych sytuacjach. „Machaneh Jisrael” był skierowany do Żydów zaciągniętych do (polskiej) armii, w okolicznościach, które uniemożliwiały życie zgodnie z żydowskimi tradycjami, a „Nidchei Jisrael” był przeznaczony dla Żydów działających w branży handlowej i innych żyjących z dala od społeczności żydowskich.

Najbardziej jednak kojarzy się z dziełem „Chofec Chaim” („Pragnienia życia”), który dokumentuje prawa i parametry żydowskiego zakazu laszon hara (zły język), czyli plotkowania, obmawiania, oczerniania innych.

Wiele jest opowieści o wręcz legendarnej pokorze, wrażliwości i prawdziwej miłości Chofec Chaima do każdego człowieka.

Jako żydowski przywódca w jednym z najbardziej burzliwym okresie dziejów Europy, stał u steru wspólnoty stawiającej czoła kolejnym wyzwaniom modernizacji, nacjonalizmu i komunizmu, stale prowadząc swój lud ścieżką Tory i judaizmu.

Nota biograficzna: Rabin Israel Meir HaCohen Kagan (1838-1933), popularnie znany jako „Chafetz Chaim” od tytułu jednej z jego wielu wpływowych książek, był jednym z najważniejszych i najbardziej lubianych uczonych i przywódców rabinów XX wieku. Inne jego prace to Mishna Berura , autorytatywne, niemal powszechnie akceptowane kompendium prawa żydowskiego, oraz Shmirat HaLashon , o poprawnej i niewłaściwej mowie.Łza cadyka