28 Ijar

r.

Rocznica odejścia z tego świata Samuela (877 r.p.n.e.)
Prorok Samuel (931-877 p.n.e.) był jedną z najważniejszych postaci w historii żydowskiej; nasze mędrcy opisują go jako postać łączącą w sobie cech Mosze Rabejnu i Aharona Kohena - "razem wsięci". Samuel był ostatnim z Shoftim ("Sędziowie"), którzy poprowadzili lud Izraela przez cztery stulecia w okresie między śmiercią Joszui (Jozue) a ustanowieniem monarchii; był autorem biblijnych ksiąg: Księgi Sędziów, dwóch Ksiąg Samuela oraz Księgi Ruth

Samuel urodził się w roku 2830 od stworzenia świata (931 p.n.e.). Jego matką była Chana (Hannah). Po długich bezpłodnych latach Chana żarliwie modliła się o dziecko w Świątyni w Szilo*, ślubując : "O Panie, Stwórco... Jeżeli ześlesz swojej służebnicy dziecko płci męskiej, wtedy oddam go Panu Wiekuistemu po wszystkie dni jego życia, a brzytwa nie dotknie jego głowy "(I Samuel 1:11). W wieku dwóch lat jego matka przywiozła go do Sziloh - było to spełnieniem jej ślubu. Samuel został tam przyjęty przez Eli Kohen Gadol (Wielkiego Kapłana).
Niedługo potem Samuel miał pierwszą proroczą wizję (opisaną w I Księdze Samuela, 3).
W 890 r.p.n.e. Samuel został mianowany przez Eli'ego liderem narodu żydowskiego.
Po dziesięciu latach lud zwrócił się do Samuela z prośbą o "wyznaczenie dla nas króla ... jak wszystkie narody wokół nas". Samuel odrzucił ich prośbę, wierząc, że ludzie Izraela powinni podlegać i służyć jedynie B-gu, nie zaś żadnemu królowi spośród śmiertelników. Jednak B-g nakazał mu postąpić, jak lud prosi. Samuel więc w roku 879 p.n.e.namaścił Szaula na pierwszego Króla Izraela. Gdy Szaul wykazał się nieposłuszeństwem wobec Najwyższego podczas wojny z Amalekiem, Samuel namaścił Dawida, ogłaszając go legalnym Królem (w miejsce Szaula)
Wkrótce potem Samuel zmarł w miejscu swoich narodzin - w Ramah, na wzgórzach Judei, dnia 28.Ijar z roku 2884 od stworzenia świata (877 r.p.n.e.).

  • Sziło - starożytne miasto, biblijne stolica Erec Izrael; tam była przechowywana Arka Przymierza.                                                                                                                                    (ilustracja: Chabad.org)